ISO 9001:2016

Tvůrci ISO norem v oblasti kvality v roce 2016 (respektive 2015) nám dali možnost vylepšit naše systémy řízení certifikované podle normy ISO 9001 je musíme do února 2018 re-certifikovat. K certifikaci je vyžadováno splnění požadavků normy a ty je nutné i prokázat.

Potřebujete své systémy připravit k certifikaci nebo jen implementovat změny dle novely normy?

Pomohu Vám.

 

Nabízím Vám mimo jiné pomoc či provedení těchto činností jako přípravu k certifikačnímu auditu:

  • identifikace procesů v odpovídající pokrytí dle rozsahu certifikace systému;
  • definování základních dokumentů systému jako je Politika systému řízení, Cíle a strategie společnosti, Přezkoumání systému řízení a Příručka systému řízení;
  • zajistím i provedu interní audit a přezkoumání systému řízení;
  • definování, revize i zpracování dokumentace systému řízení dle požadavků normy;
  • zavedu systém měření procesů pro dosažení požadavku zlepšování systému…

a to vše s důrazem na efektivitu systému, bez zbytečných papírů a srozumitelným jazykem 🙂

Mohu být i přítomna při certifikačním auditu a tak Vás podpořit.