ISO 9001:2016

Auditem projdete, ale není to jen papírování bez dalšího efektu?

Koupit si standardizovaný soubor dokumentů, kde Vaše je jen logo, není problém, ale nebylo by lepší mít systém, který budete mít podle Vašich potřeb a jen v nutném rozsahu? Vše, co děláme zbytečně, jsou peníze, které vyhazujeme z okna.

ISO 9001

Standardní dodavatel: Potřebujete jen certifikát ?

 • Dodávka jedné ze standardních variant dokumentace, kterou před auditem opráší. Zaplatíte za dokumenty, které často ani nepotřebujete. Dlouhé, složité a nečitelné.  S rozvojem systému a efektivitou se moc netrápí.
 • Opatření na neshody – „chyba zaměstnance – proškolíme a uvidíme“.
 • Dostanete to, o co si řeknete.
 • Školení formou prezentace a odpovědí na dotazy.

Poradce s osobním přístupem: Potřebujete systém certifikovaný dle ISO 9001?

 • Spolu vytvoříme Váš systém, efektivní, bez zbytečného papírování, napsaný čitelně a pochopitelně. Nejen přehledné dokumenty procesů, ale i soubor formulářů, které jejich plnění zefektivní a minimalizují lidskou chybu.
 • Opatření na neshody – odstraníme a proces zrevidujeme, aby se minimalizovalo opakování.
 • Proaktivní přístup, reakce na změny legislativy, na změny v řízení organizace a její plánovaný rozvoj.
 • Školení formou diskuze o problému. Rozvoj systémového pohledu na všech úrovních.
 • Podpora i provádění interních auditů a podpora u externích auditů.

 

Tvůrci ISO norem v oblasti kvality v roce 2016 (respektive 2015) nám dali možnost vylepšit naše systémy řízení certifikované podle normy ISO 9001 je musíme do února 2018 re-certifikovat. K certifikaci je vyžadováno splnění požadavků normy a ty je nutné i prokázat.

Potřebujete své systémy připravit k certifikaci nebo jen implementovat změny dle novely normy?

Pomohu Vám.

 

Nabízím Vám mimo jiné pomoc či provedení těchto činností jako přípravu k certifikačnímu auditu:

 • identifikace procesů v odpovídající pokrytí dle rozsahu certifikace systému;
 • definování základních dokumentů systému jako je Politika systému řízení, Cíle a strategie společnosti, Přezkoumání systému řízení a Příručka systému řízení;
 • zajistím i provedu interní audit a přezkoumání systému řízení;
 • definování, revize i zpracování dokumentace systému řízení dle požadavků normy;
 • zavedu systém měření procesů pro dosažení požadavku zlepšování systému…

a to vše s důrazem na efektivitu systému, bez zbytečných papírů a srozumitelným jazykem 🙂

Mohu být i přítomna při certifikačním auditu a tak Vás podpořit.