Excel slouží k výpočtům, analýze a vizualizaci dat v tabulkách a grafech. S Excelem můžete mít jasno ve Vašem účetnictví, data můžete dále zpracovávat, vytvářet reporty, řídit projekty nebo sledovat procesy. Doma si můžete v Excelu vést seznam Vašich CD nebo knížek. Excel pomůže při třídění a s tiskem velkých tabulek apod.

MS Excel 1 – tabulka

Základní znalosti práce s počítačem stačí na absolvování kurzu.

Po absolvování kurzu budete umět navrhnout a vytvořit jednoduchou, úhlednou a tabulku s užitím základních matematických vzorců. Na základě dat dokážete vytvořit grafu odpovídajícího typu.

Poradíte si s ukládáním souborů z Excelu, jejich editací i zabezpečením.

Délka kurzu: 1 den

MS Excel 2 – report

Absolvování nebo znalosti kurzu MS Excel 1 jsou vstupní podmínkou pro úspěšné účasti na kurzu.

Po absolvování kurzu budete ovládat postupy, techniky a funkce, nezaleknete se zpracování složitějších výpočtů a rozsáhlých tabulek umístěných na více listech, nebo sešitech. Budete vědět více o dalších možnostech grafů.

Délka kurzu: 2 dny

MS Excel 3 – analýza dat

Absolvování nebo znalosti kurzu MS Excel 2 jsou vstupní podmínkou pro úspěšné účasti na kurzu.

Po absolvování kurzu budete ovládat postupy, techniky a funkce, nezaleknete se zpracování složitějších výpočtů a rozsáhlých tabulek umístěných na více listech, nebo sešitech. Budete vědět více o dalších možnostech grafů.

Délka kurzu: 2 dny

MS Excel – uživatelská makra

Absolvování nebo znalosti kurzu MS Excel 2 jsou vstupní podmínkou pro úspěšné účasti na kurzu.

Na kurzu se naučíte analyzovat, coby mělo makro provést, zaznamenat, upravit a spustit makro.

Délka kurzu: 1 den


<zpět t