Personální poradenství

  • vytvoření adekvátní mzdové politiky
  • nastavení systému odměn pro jednotlivé pozice (obchod, výroba, admin apod.)
  • plány na školení obchodních pozic, výrobních atd.
  • osobní poradce managementu

Řízení společnosti

  • vytvoření business plánu spolu s finančním plánem
  • identifikace podnikatelských rizik
  • příprava a realizace tendrů