• Na školení se naučíte pracovat se šablonami. Budete umět nastavit automatické opravy i automatický text. Také budete ukládat soubory do různých formátů. Naučíte se správně zacházet se styly a vlastní styly vytvářet. Dále se naučíte pokročilé funkce textového editoru. Naučíte se vkládání obrázků, jejich obtékání i práci s tabulkami.
 • délka kurzu: 2 dny
 • úroveň: mírně pokročilý
 • obsah kurzu:
  1. Automatické opravy a automatický text
   • využití automatických oprav
   • definování vlastních položek pro automatické opravy
   • co je to automatický text a jeho využití
   • tvorba vlastních položek automatického textu
  2. Opakování některých úprav textu a formátování dokumentu
   • změna formátování textu
   • práce s odstavci
   • odsazení textu v odstavcích
   • mezery mezi odstavci
   • tabulátory vlastní i s vodící linkou
  3. Odrážky a číslování odstavců
   • jak správně určit úroveň pro číslování odstavců
   • změny odrážek o víceúrovňové číslování odstavců
  4. Práce se styly o vestavěné styly
   • změna stylu odstavce
   • využití stylu pro nadpisy
   • vytvoření vlastního stylu
   • úprava stylu
  5. Šablony dokumentů
   • používání již připravených šablon v praxi
   • příprava a uložení vlastní jednoduché šablony
   • úpravy již existujících šablon
  6. Úprava textu v dlouhých dokumentech
   • hledání a záměna textu
   • přechod na …
   • tok textu a jeho úprava
   • sloupcová sazba a rozdělení textu na oddíly
  7. Tvorba textových tabulek
   • různé způsoby vkládání tabulek do textu
   • pohyb v tabulce a zápis textu do buněk
   • výběr buněk, řádků a sloupců
   • zobrazení a skrytí mřížky, změny šířky sloupců a výšky řádků
   • přidávání a odstraňování sloupců a řádků
   • úprava vzhledu tabulky a formátování obsahu, ohraničení a podbarvení
   • výpočty v tabulkách, třídění
   • převod tabulky na text a textu na tabulku
  8. Práce s obrázky a jinými objekty
   • vkládání obrázků (ze souboru, z klipartu)
   • nastavení obtékání a jiných vlastností
   • kreslení obrázků
   • vkládání diagramů
   • vkládání grafů
   • využití textových polí


Máte zájem o tento kurz? Požádejte o vypsání termínu.

<zpět