• Naučíte se pracovat se seznamy a řadami. Budete vytvářet složitější vzorce a vkládat funkce. Seznámíte se s funkcemi vnořenými. Budete vědět něco o chybovém hlášení a hledání chyb (předchůdci i následníci). Naučíte se pracovat s grafy a jejich nastavením. Nakonec se seznámíte i s rozsáhlými tabulkami a prací s nimi – seřazování, filtrování, databázové funkce, vytváření souhrnů.
 • délka kurzu: 2 dny
  úroveň: mírně pokročilý
  obsah kurzu:
  1. Seznamy a řady
   • využití a práce s datovými řadami
   • vložení vlastního seznamu do MS Excelu
  2. Pokročilé vytváření vzorců
   • pravidla pro zápis vzorců
   • absolutní a relativní adresy
   • pojmenování oblastí
  3. Funkce a průvodce funkcí
   • vkládání funkcí
   • popis jednotlivých kategorií funkcí a jejich využití
   • vnořené funkce
   • příklady různých typů funkcí
  4. Chybové hlášení a jejich význam
   • typy chybových hlášení
   • závislosti a hledání chyby (předchůdci a následníci)
   • co je to cyklický odkaz
  5. Tvorba grafu pomocí průvodce
   • změna typu grafu a doplnění popisů
   • úprava legendy
   • změny nastavení grafu
   • graf s vedlejší osou a jeho význam
  6. Databáze a práce s rozsáhlými tabulkami
   • okna, příčky a rozdělení
   • ověření dat při zadávání
   • seřazování dat
   • filtrování dat (automatický a rozšířený filtr)
   • databázové funkce


Máte zájem o tento kurz? Požádejte o vypsání termínu.

<zpět