KORADO, a.s. (od 1.4.1993 do 28.2.2017)

Vedoucí systému řízení (duben 2012 – 28.2.2017)

 • odpovědnost za certifikaci společnosti dle ISO 9001, oborových norem RAL, NF, BSi, národních auditů (GOST, …),
 • rozvoj a vedení systému řízení společnosti, optimalizace firemních procesů,
 • vedení projektů (restrukturalizace firemní dokumentace, certifikace dle AEO,…),
 • plánování a vedení interních auditů dle ISO 9001,
 • vedení dodavatelských auditů, produktových auditů,
 • analýza a stanovení nápravných opatření na vzniklé neshody,
 • řízení externí dokumentace (ČSN, …),
 • správa dokumentace společnosti, její archivace a skartace,
 • vedení školení a prezentací o systému řízení,
 • správa a rozvoj SW řízení dokumentace a intranetu systému řízení,
 • řízení ekonomiky střediska,
 • vedení diplomových prací,
 • lektor QMS.

Zmocněnec pro jakost (únor 2005 – červenec 2012)

 • odpovědnost za certifikaci společnosti dle ISO 9001, oborových norem RAL, NF, BSi, národních auditů (GOST, …),
 • rozvoj a vedení systému řízení společnosti, optimalizace firemních procesů,
 • vedení projektů (relokace pracovišť společnosti, …),
 • plánování a vedení interních auditů dle ISO 9001,
 • analýza a stanovení nápravných opatření na vzniklé neshody,
 • správa a rozvoj SW řízení dokumentace a intranetu systému řízení,
 • řízení ekonomiky střediska,
 • vedení diplomových prací,
 • lektor QMS.

Metodik systému řízení (září 2003 – únor 2005)

 • rozvoj systému řízení společnosti, optimalizace firemních procesů,
 • plánování a vedení interních auditů dle ISO 9001,
 • analýza a stanovení nápravných opatření na vzniklé neshody,
 • správa a rozvoj SW řízení dokumentace a intranetu systému řízení,
 • lektor QMS.

Vedoucí personalistiky a mezd (červen 1999 – září 2003)

 • tvorba a aplikace metodik HR,
 • šéfredaktor firemního časopisu,
 • tvorba řídících aktů společnosti,
 • vedení projektů,
 • metodické řízení a koordinace jednotlivých činností HR procesů ve společnosti,
 • vytváření personální politiky a strategie společnosti,
 • tvorba ročních plánů v oblasti HR,
 • spolupráce s odbory,
 • tvorba a implementace HR procesů
 • odpovědnost za vedení veškeré personální agendy od nástupu zaměstnanců až po ukončení pracovních poměrů
 • nábor zaměstnanců a výběr zaměstnanců,
 • zodpovědnost za plnění všech zákonných požadavků z pohledu personalistiky a mezd,
 • sledování a vyhodnocování klíčových faktorů v personalistice,
 • reporting vedení společnosti,
 • vedení HR projektů (projekt rozvoje zaměstnanců, změna hodnocení výkonu zaměstnanců, zavedení systému odměňování, katalog pozic v rámci organizace, atd.)
 • zodpovědnost za veškeré podklady pro tvorbu mezd,
 • implementace informačního systému HR,
 • personální controlling,
 • vedení diplomových prací,
 • lektor HR.

Vedoucí IT (srpen 1996 – červen 1999)

 • stanovení strategie IT společnosti,
 • vedení projektů implementace a upgrade ERP,
 • komunikace s interními zadavateli a externími dodavateli,
 • externími řešiteli,
 • odpovědnost za správu IT – správa síťové infrastruktury, správu a údržbu serverů,
 • školení MS Windows, MS Office, LotusNotes,
 • podpora uživatelů,
 • odpovědnost za chod a ekonomiku střediska i IT celé společnosti,
 • lektor IT.

Programátor analytik (duben 1993 – srpen 1996)

 • analýza a programování aplikačního SW společnosti pro oblast prodeje, skladu hotových výrobků a expedice,
 • školení a podpora uživatelů,
 • projekt zavedení MS Windows ve společnosti,
 • lektor IT.

 

Ústav pro zpracování chemických vláken Česká Třebová

Programátor (září 1992 – březen 1993 )

 • zavedení PC do společnosti,
 • implementace aplikačního sw,
 • lektor IT.