• Na školení se naučíte pracovat se štítky i obálkami, seznámíte se s hromadnou korespondencí a jejím nastavením. Dále se naučíte pracovat s pohledem Osnova a s dlouhými dokumenty. Využijete porovnání i revizi dokumentů. Seznámíte se s poli a ostatními nástroji MS Wordu (obsah, rejstřík, křížové odkazy, titulky,…).
 • délka kurzu: 2 dny
 • úroveň: pokročilý
 • obsah kurzu:
  1. Přenášení tabulek a grafů z MS Excelu do MS Wordu
   • rozdíl mezi vložením a propojením
  2. Tisk obálek a štítků
   • nastavení obálky, poloha adresy a způsob dávání do tiskárny
   • nastavení štítků a jejich vyplnění
  3. Hromadná korespondence
   • zdroj adres, jaké zdroje adres se mohou použít
   • spuštění průvodce hromadnou korespondencí
   • tvorba formulářového dopisu
   • slučování dopisů a adres do nového dokumentu a jeho tisk
   • výběr dat ze zdroje adres podle potřebných pravidel
   • tisk obálek a štítků
   • kdy se používá Adresář
  4. Zobrazení Osnova a panel nástrojů Osnova
   • zobrazení hlavního dokumentu a dokumentů vnořených
   • hypertextový odkaz
  5. Kdy se mohou v dokumentu využít pole
   • co je to pole
   • vkládání polí a aktualizace polí
   • zobrazení kódů polí, úprava a vymazání pole
   • zvýraznění zobrazení polí
   • přehled polí, pole datum a čas
  6. Další prvky v dokumentu o komentář a poznámka pod čarou, vysvětlivka
   • křížový odkaz, titulky
   • vytvořené obsahu dokumentu
   • ukázka vytvoření rejstříku
  7. Revize dokumentů a porovnání dokumentů

Máte zájem o tento kurz? Požádejte o vypsání termínu.

<zpět